brancusiGermenul, oul, trunchiul, zborul, somnul, sărutul și numărul, toate cauzele primare ale universului se regăsesc în identitatea lor, în motivele operei de arta și în figurile pe care artistul le poruncește pietrei sau metalului.
Niciodata sculptura nu s-a apropiat mai mult, prin mâna vreunui alt sculptor, de o reprezentare atât de desăvârșită a esențelor. (Jean Cassou – preața la monografia Brâncuși de Ionel Jianu – 1963.)

Arhitectura
“Arhitectura este sculptura locuită”.

Arta
”Arta ar trebui să fie numai bucurie!… De aceea, nu există “artişti”, ci numai oameni care simt nevoia să lucreze, întru bucurie! Să cânte, asemenea păsărilor!”

Frumosul
“Frumosul este echitatea absoluta”.

Glorie
“Gloriei nu-i pasă de noi când alergăm după ea. Când însă îi întoarcem spatele, ea va alerga după noi.”

Copii
“În clipa în care am încetat a mai fi copii, am murit.”

Inima
”Plăcerea cu care lucrează artistul este însăși inima artei sale. Fără inimă nu există artă ! și cea dintâi condiție este să îți placă ție, să îndrăgești și să iubești fierbinte ceea ce faci. Să fie bucuria ta, iar prin bucuria ta să oferi bucurie și celorlalți.”

Materilile
”Nu trebuie să silim materialele să vorbească în limba noastră – ci trebuie să le ducem până la acel punct, unde alții vor înțelege limba lor. Nu poți să faci ceea ce vrei tu să faci, ci numai ceea ce îți permite materialul. Nu poți să faci din marmora ceea ce ai vroi să faci din lemn – și nici din lemn ceea ce ai vroi să faci din piatră. Opera de artă necesită o uriașă răbdare și mai presus de orice o înverșunată luptă împotriva materialelor și nu poți să duci această luptă decât dacă folosești tăietura (cioplirea) directă.”

Model
“La ce bun să lucrezi după model? N-ajungi decât să sculptezi cadavre.”

Nuduri
“Nudurile din arta plastică nu sunt atât de frumoase ca niște broaste râioase.”

Prietenia
“Prietenia ramâne oglindirea în alter-ego…”

Simplitatea
”Simplitatea nu este un scop în artă, însă ajungi la simplitate fără de voia ta, apropiindu-te de sensul cel real al lucrurilor.Simplitatea este în sine o complexitate și trebuie să te hrănești cu esența ca să poți să îi înțelegi valoarea. Simplitatea în artă este, în general, o complexitate rezolvată.”

Scop
“Există un scop în orice lucru. Pentru a-l atinge, trebuie să te lepezi de tine însuți.”

Teorie
“Teoriile nu-s decât mostre fără de valoare. Numai fapta contează.”

Zeu
“Să creezi ca un zeu, să poruncești ca un rege, să muncești ca un rob!”

Go to top