gafencuCredință
Credinţa sinceră – “În viaţa aceasta credinţa e totul. De aceea, omul fără credinţă e mort”.

“Fără Hristos, Dumnezeul nostru, viaţa ar fi o totală zădărnicie, cu un singur scop: de a suferi fără nici o nădejde.”

“În toate împrejurările roagă-te lui Dumnezeu să se împlinească voia Lui.”

Lupta cu păcatele – “Să luaţi hotărârea de a vă lepăda de păcate, să duceţi lupta cu răul inimii voastre, înclinate a-i judeca şi condamna pe alţii pentru faptele lor, când noi înşine săvârşim aceleaşi păcate. Vă rog foarte mult, grijiţi-vă de suflet.”

Fericirea
“Nu există fericire mai mare decât aceea pe care o trăieşte omul despovărat de păcate, prin mărturisire şi împărtăşire.Dar fără Pocăinţă, nici un om nu poate face nici un pas înainte”.

Înălțare
“Dorinţa de înălţare spre cer se poate vedea în întreaga natură. Şi munţii şi copacii şi ciocârliile şi vulturul şi sufletul omului sunt veşnic însetate de tot mai sus, mai sus, mai aproape de Domnul, mai departe de lumea aceasta.”


Încercare
“Primiţi încercările pe care vi le trimite Dumnezeu, cu toată bucuria inimii, căci Dumnezeu încearcă pe cei pe care-i iubeşte.”


Omul
”Omul? O ființă creată din iubirea lui Dumnezeu, nemarginită, căreia i-a fost pusă în față fericirea și moartea, lăsată fiind liber să aleagă. Dumnezeu îl îndeamnă mereu să aleagă fericirea, prin smulgerea din păcat. Dar vrajmasul Omului, Diavolul, îi sucește mintea omului și-i împietreste inima, spre a-l pierde și a-i nimici sufletul. Fiți foarte atenți. În viața socială, oamenii se privesc și se judecă nu după ce sunt ei în fond, ci după ce par ei în formă. Nu vă faceți iluzii despre om. Iubiți-l. Da! Iubiți-l! Dar nu va faceți iluzii despre el, căci cine își face iluzii despre om suferă amar. Unul singur este Desăvâșit! Unul singur este Bun! Unul singur este Curat! Hristos–Dumnezeu. Oamenii, toți, sunt păcătoși. Ne-a fost dat un dar sfânt, mărgăritar neprețuit: Iubirea. Trăiți Iubirea. Și acum: Ce este Adevărul?! Adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos. Avem poruncă de la Dumnezeu să trăim în Adevar, să ne smulgem din păcat, să sacrificăm totul pentru Hristos, pentru Adevăr. Numai așa ne putem mântui, ne putem câștiga fericirea”.


Omul și Dumnezeu
“Dar omul plănuieşte şi Dumnezeu hotărăşte”.


Porumbeii
”Când eram copil iubeam mult porumbeii dar, ca de altfel toate dorințele, nu i-am putut avea prea multa vreme. Azi înteleg că aici a fost iubirea lui Dumnezeu, care îmi răpea bucuriile din lumea aceasta pentru a mă învăța ca prin renunțare să ajung a iubi curat, desăvârșit. Și azi iubesc porumbeii, dar nu-mi simt sufletul legat de ei, ci-i iubesc prin Dumnezeu. Și înțeleg că iubirea lui Dumnezeu nu mă va părăsi niciodată. Și El va interveni în viața mea ori de câte ori îmi voi lega sufletul de vreo bucurie sau dragoste omenească. Și fie mă va ajuta să mă smulg din ea, fie mi-o va răpi El, pentru a-mi dărui în schimb libertatea sufletului, care este cel mai mare bun…”

Răbdarea – “Răbdaţi aceste grele încercări, care-şi au rostul lor, de la Dumnezeu”

Realitate
”Și cine fuge de realitatea propriului suflet, e un mincinos”.

Rost
”Conştientizarea rostului - ”Cred că acesta e şi sensul trăirii omului: să iubeşti toată creatura lui Dumnezeu şi să faci bine. Socot că e un mare dar de la Dumnezeu acela de a face bine în viaţă.”

Rugăciune
“Rugăciunea e calea cea mai bună spre a ajunge la Dumnezeu şi a-i uşura viaţa fiinţei iubite din lumea eternă. De aceea rugaţi-vă neîncetat.”


Smerenia – “Toate durerile pe care le încercăm au ca unic sens, curăţirea sufletului, recunoaşterea neputinţei noastre în faţa lui Dumnezeu, smerenia prin care ne putem regăsi, reînnoi în duhul Iubirii.”


Suferință
“Suferinţa oricât de grea ne-ar fi ea, nu-şi are alt sens decât purificarea interioară a sufletului dornic de mântuire şi pregătirea aceluia ce, cu toată inima, doreşte să realizeze fericirea.”

Transcedental – “După felul cum vom trăi aici, pe pământ, aşa ne va fi dincolo: suferinţă sau fericire eternă! Nu căutaţi să vă îmbâcsiţi mintea cu felurite cunoştinţe inutile din această lume, căci asta nu zideşte sufletul cu nimic.”

Viața
“Toate au un sens; noi nu avem decât datoria de a alege între Bine şi Rău…Viaţă şi Moarte…Să ne găsim cărarea vieţii care ne duce spre înviere şi să stăruim cu smerenie şi răbdare.”

“Viaţa aceasta este cu totul trecătoare. Şi tot ceea ce e legat de ea este trecător. Să ne zidim sufletele, să le întărim cu virtuţile creştineşti, nu pentru viaţa aceasta, ci pentru cea viitoare. Patria noastră cea sfântă şi veşnică, unde ne vom regăsi cu toţii după moarte, este Cerul.”

“Alta este Viaţa, decât aceea pe care obişnuit şi-o închipuie oamenii.Altul este Omul însuşi, decât acela ce se închipuie el.Altul este Adevarul, decât acela pe care şi-l închipuie mintea omenească.”

Go to top