cine-suntem-dan-puricDan Puric este un scriitor profund religios, un artist, un om, și, în primul rînd, un român ce se adresează poporului său, pe care îl îndeamnă să-și asume identitatea națională, nelăsînd-o să se piardă în uitare.
Într-o lume ce a pierdut legătura cu sacrul, cu divinitatea și cu propriul spirit, „Cine suntem” reprezintă un strigăt de redeșteptare a conștiinței noastre ca popor, amenințate de o jumătate de secol de comunism și de scepticismul și blazarea ce i-au urmat.


Autorul subliniază gravitatea crizei identității naționale și a îndepărtării de ortodoxismul ce a caracterizat poporul român, cu atît mai mult cu cît această identitate a românilor a fost periclitată atît intern, cît și extern, spre deosebire de cazul altor popoare europene.
„Cine suntem” își propune să tragă un semnal de alarmă și să îndemne la redescoperirea identității spirituale, a unicității noastre, nu doar ca și indivizi, ci și ca popor. Este extrem de importantă conservarea valorilor spirituale, naționale, culturale și umane. În sprijinul afirmațiilor sale, autorul aduce numeroase argumente și trimiteri livrești la Sfanta Scriptură, opere din teologie si filozofie, dar și la Eminescu, ce reproșa poporului român lipsa încrederii în forțele proprii.

Go to top