imagesTrăim timpurile supuse globalizării și a spălării de creiere, minți, cât și comercializarea sufletelor la bucată, sau în cel mai rău caz cu duiumul, ajungem să fim indiferenți, să uităm de unde venim și încotro ne îndreptăm, să călcăm în picioare, ceea ce nici nu am vrut să cunoaștem măcar, fiind alimentați cu alte "mirosuri ademinitoare" , cu diferite decoruri ale începutului și cu o grăbirea a sfârșitului. Acesta inspiră frică și nu eliberarea celor pierduți în păcat, celor care dau crezare bibliei orânduită dupa legile diavolului, cel care știe să tragă hățurile, astfel ca omenirea să i se se supună în genunchi, neștiind că sufletul acestuia este negru, iar vorba lui, cea mai mare Ispită pentru om. Suntem egoiști și nu ne sinchism aproape deloc, pentru fi mai smeriți și mai îngăduitori unii cu alții. Preferăm să degerăm ceea ce este deja rugumat, în tot mai mici și mai mici bucăți, rupte din cercul armoniei și liniștii, rupte de la unicul și nestrămutatul adevăr al conceperii și distrugerii unei lumi, de către același Zididor și unicul Creator al ei. 

Azi vă invit să vă opriți din mers privirea, adesea ațintită asupra reclamelor de la tv, de pe stradă, azi vă invit să cițiți o carte care nu s-a învredniciti de nici un "Book Prize" sau de vreun ,"Premiu Nobel".  Aceasta rămâne, însă, a fi cea mai tradusă şi cea mai controversată carte. Şi, cu certitudine, este cartea care a supravieţuit celor mai multe interdicţii, arderi şi opoziţii violente. Chiar și cei mai mari oameni ai secolului au găsit timp s-o citească, pentru a-și putea răspunde la unele întrebări legate de apariția lumii și a omului în ea, sufletul acestuia și unde merge el după moarte.
Politicianul britanic William E. Gladstone, din secolul al XIX-lea, a spus: "Biblia poartă amprenta Caracterului special al Originii, şi o distanţă incomensurabilă o desparte de toate celelalte cărţi". În  aceeaşi ordine de idei, împăratul francez Napoleon Bonaparte, impresionat evident de scripturi, a precizat: "Biblia nu este o carte oarecare, ci o «fiinţă vie» cu o putere care învinge tot ce i se opune." 
Citiți-o azi, căci mâine ar putea fi prea târziu!

Go to top